top of page

Privacy Policy

Sieraden by Lot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zien het daarom ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Sieraden by Lot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Sieraden by Lot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 - Afhandelen van uw aanmelding / vraag 

- Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 - De overeengekomen opdracht; dan wel de getoonde interesse in een dienst van Sieraden by Lot 

De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die door jouzelf zijn aangeleverd en/of waarvoor jijzelf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van begolden.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Sieraden by Lot

liselotve@hotmail.com

bottom of page